site logo: www.epochtimes.com

詩:孽海已凋妖紅花

芥子

人氣: 1
【字號】    
   標籤: tags: , , , , , , ,

【大紀元2012年05月02日訊】

活摘器官證據查,驚曝罪惡世界嘩。
血債隱匿封不住,紅朝末年黨運差。
鳥坎風雲南天雷,蜀渝事變王薄下。
盲者三問溫家寶,光誠展翅入京華。
天滅中共神傳諭,天炸五星隕石瀉。
血幡陰崗墜魔旗,孳海已凋妖紅花。
威風鼓聲三通擂,血債清算政法剮。
擒下永康審江蟾,神州新紀振神華。

評論
2012-05-02 1:14 PM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.