site logo: www.epochtimes.com

江浩:古風 百年百首詠史[90]

人氣: 170
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元2018年09月29日訊】

汶川地震

神鼇戊子忽翻身,天府之國起煙塵,地坼山崩摧屋宇,千村萬戶化荊榛,巴山蜀水半移位,百川壅塞斷關津,天昏地暗日無光,淫雨霏霏野茫茫,家園瞬間成鬼域,唯餘斷壁與頹墻,父子夫妻半生死,人鬼殊途倍淒涼,污吏奸商成狼狽,偷工減料建學堂,摧枯拉朽斷梁棟,黌宮化作亂葬崗,瓦礫之下哀聲喚,誰人助我免橫亡,咫尺天涯難措手,相顧無言淚汪汪,目送嬌兒奔地府,爺娘撫屍詈無常:「同赴黃泉猶幸事,免我晝夜絞肝腸,」

地雷隱隱響終日,群山戰栗意淒惶,刧後餘生魂未定,竊竊私議語徬徨:莫非是天連巴蜀銀鋤落?莫非是火星出軌撞地球?莫非是愚公子孫移天府?莫非是觀音大士循私放馬騮?莫非是目蓮地獄舞禪杖?莫非是共工震怒撞不周?莫非是漁陽動地擂鼙鼓?莫非是霸王巨鹿破釜舟?莫非是三線核彈遭引爆?莫非是太白抽刀斷水致不流?莫非是神鼇屢犯天條遭斷脛?莫非是不堪重荷罷工起地牛?莫非是上蒼亟欲匡玉宇,垂兆戊辰變天葬魔頭?莫非是2012提前到?

山搖地動未肯休。救災自古如救火,忍使蜀民處九淵,災區斷糧又斷水,同胞骨肉本相連,叵耐悍將懷私慾,三日逡巡馬不前,卻怨關山難飛渡,蜀道甚於上青天,天子束手中堂怒,難道需付買路錢?養兵千日有何用,事到臨頭忙卸肩,忍使生民化枯骨?忍看傷者赴九泉?黃金救援時已過,不許推諉再拖延,酒囊飯袋不堪用,救災勇者在民間,日夜兼程數千里,目不交睫未成眠,幸喜災區無餓殍,嗷嗷民眾得周全,八方捐款源源至,去向猶如斷線鳶,可是益了郭美美?可是買斷陳圓圓?紅會聲名轉狼藉,從此無人再樂捐,人血饅頭誰中飽?悲情可能散雲煙?豆渣工程無問責,災民至今恨難填,國殤化作感恩日,屍山血海擺盛筵,無神論者無所懼,何懼今生結業緣,詩罷騰騰怒氣噴胸臆,恨不能追效子胥狂策爾輩三百鞭!咒爾生生世世投胎餓鬼道,年年月月役卑田。最堪恨無恥文人余秋雨,猶自含淚嘵嘵勸人拜強權。又堪恨狗屁不通王主席,黨疼國愛逢迎上意冀升遷。

凡四韻,首句至斷關津為真韻,至語徬徨為陽韻,至未肯休為尤韻,余為先韻。#

責任編輯:朱穎

評論
2018-09-29 2:33 AM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.