site logo: www.epochtimes.com

振玉:詩詞九首

人氣: 67
【字號】    
   標籤: tags: , , ,

【大紀元2019年11月09日訊】

七律:史鑑——棄暗光明

投明棄暗運沉船,
人棄丹朱成必然。
伊尹逐王愈顯聖,
霍光廢帝更稱賢。
眾離王莽焉為逆?
民唾隋煬乃順天。
各國紛紛驅馬列,
神州退黨譜新篇。

七律:史鑑——君子見機而作

人知天數必亡商,
牧野倒戈迎武王。
約法三章咸思漢,
義旗一舉盡歸唐。
范蠡遠去真明智,
文種惜留終感傷。
天滅紅朝成定局,
全身豈可立危牆?

七律:史鑑——傾廈莫扶

漢室昏昏亂十常,
奸邪得勢害忠良。
李膺力保終罹難,
張儉輸誠亦落荒。
郭泰既然離暗國,
范滂何不走他鄉?
孔門徇義焉從旨?
君子蒙冤祚必亡。

一剪梅慘遭共產

近億炎黃冤喪生,
滅了人倫,
泯了真情。
蒸民何日望天晴?
已陷幽靈,
又遇蟾精。

大法洪傳玉宇清。
散卻陰冥,
妖現原形。
邪魔驟起血風腥。
昔滅文明,
今毀真經。

蝶戀花‧堅守

本性凌寒疏影瘦。
松柏常青,
看盡黃花秀。
勁節直穿雲霧透,
清蓮不染紅塵垢。

殘害善良驚惡丑。
大德蒙冤,
卻把蒼生救。
但使心中真善守,
人間何懼風霜久!
一剪梅‧中土最險

妖怪何曾世上謀?
只據山頭,
惟隱岩幽。
偶然幻化也偷投。
三變方休,
一棒骷髏。

馬列妖風亂世秋。
黨噬炎黃,
蟾毒神州
謊言萬變更驚猴。
未懼西遊,
卻怕東留。
蝶戀花‧浩嘆

噩夢百年傷禍亂。
大法回春,
盡把良知喚。
亂世頹風為一變,
人間處處歌真善。

古道熱腸今又現。
感謝蒼天,
又把炎黃眷。
誰料偏遭中共算,
神州墮入閻王殿。

七絕:飛逝

不容時節待天涼,
未著西風葉已黃。
真相不明人尚眾,
知延歲月有多長?

浪淘沙‧秋望

早已過重陽,
梧葉飄黃,
登高不見雁來翔。
楓葉已紅秋未老,
漫野青蒼。

絕壁立高崗,
未覺風涼,
一灣鏡水映垂楊。
但願經秋冬亦暖,
長駐春光。

責任編輯:任慧夫

評論
2019-11-09 7:09 PM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.