site logo: www.epochtimes.com

寫信

【字號】    
   標籤: tags:

(http://www.epochtimes.com)

一間精神病醫院中,某個病患在寫信,護士看到了就很好奇的問他

護士:你要寫給誰阿??

病人:寫給我自己啊!

護士:那你都寫些什麽阿??

病人:你有病阿!!我還沒收到,我怎麽會知道????
(http://www.dajiyuan.com)


    相關文章
    

  • 三哥的包裹 (12/21/2001)
  • 評論
    2002-01-14 3:14 PM
    Copyright© 2000 - 2016   大紀元.