site logo: www.epochtimes.com

【命運的迷霧 】癸水命的人生於二月(卯月)

《窮通寶鑑》淺釋(116)

泰源

人氣: 375
【字號】    
   標籤: tags:

癸水命的人,(凡出生日是癸酉,癸未,癸巳,癸卯,癸丑,癸亥的人,都屬於癸水命。讀者可上“www.Google.com ”的網站,輸入「萬年曆」,將自己的出生日子通過「萬年曆查詢」,從而知道自己屬什麼命。)自驚蟄後至清明前出生的,屬於生在二月(卯月)。

癸水生卯月,查十天干生旺死絕歷程表中為:長生。然五陰干,生處不為生,因卯乃純粹之木,癸水有泄無生,故癸生卯月,假生真泄也。月令卯木當旺,水值休囚,以旺木洩弱為忌,故專用庚、辛金破木而發水源,庚辛金並用者,恐乙庚相合,更佐以辛也。無庚用辛,不必拘執。二月陽氣舒伸,氣候不寒,故不必明見丙、丁,亦可取貴。故書雲:庚辛俱透,無丁出干傷金者,科甲富貴;庚透辛藏,異途位高;辛透庚藏,生員廩貢;庚辛兩藏,富中取貴,異途顯達,刀筆名高。無庚辛者貧賤常人。皆因二月木神當旺,金至寅、卯,氣亦休囚,力不足也,故以庚辛並見為貴,金神或透或藏,皆為貴徵。若支成木局,無金制木生水,癸水元神泄弱太過,而又不能入從兒格的話,定主貧困多災。

但若局中木星多見,支成木局,不見庚辛金者,為順局從兒格,反不宜見金運,見之即敗。但若庚辛太多,或原局中已經金水多見,使得癸水日主弱變為強,此時反喜火土相生為用,或喜木火順洩為美,以金、水為忌,因為論命總以中和為貴,並非一見到癸水生二月,就皆以金水為用神的,此是體用之變,運用者不可不察。試舉下面例子說明:


癸水日主,生二月木旺水死,支見寅、卯、午,旺木生火,丙、戊透干,全局木、火、土過旺,癸水日主身弱,喜辛金透出值根於酉金生助癸水為用,可惜丙辛合,卯酉沖,喜用受傷,危機喑伏,運好則無妨,逆運引發危機,則凶禍立見。大運喜濕土、金、水,忌木、火、燥土。丑運洩火拱酉金,連生二子,戊子運沖去午火,不傷酉金,夫主登科發甲,一交丁亥,寅亥合木,亥卯半合木,生丁火剋盡辛金,且命中卯酉沖,夫西歸矣。


癸水日主,生二月木旺水衰,命中更木、火、土多見,癸水日主弱極,五行缺金,唯賴丑、辰濕土中的水之根庫、餘氣為用。大運喜金、水,忌木、火、土。早運南方,奔馳未遇;得意必在壬申、癸酉運中。


仲春癸水,傷食當旺,地支再見三木,甲、丁出干,全局木多生火,癸水日主身弱,大運喜金、水,忌木、火、土。此造亦缺金,以亥水為根和癸水出干相助。大運走西北金水地,補命中之不足,亦可有成。


癸水日主,生二月木旺水死,地支再見二卯木、一未土,己土出干,癸水氣洩而弱,喜二辛金透出且值根於酉為用。大運喜金、水,忌木、火,土運有金轉化可行。己丑、戊子、丁亥皆佳運,丙戌運,卯戌合火,難以為繼。


癸水日主,生二月木旺水衰,雖自坐亥祿,干透三癸,但支成亥卯未木局,再生丁火,癸水仍身弱,大運喜金、水,忌木、火、土。大運走西北金水地,貴為丞相。


癸水日主,生二月木旺水休囚,二柱木火對二柱金水,似乎世圴力敵,不知月令為重,春令木旺、火相、金囚、水死,故仍木火強於金水,喜印劫為用,忌木、火、土。早運南方不利,壬申、癸酉方見大利有成。


癸水日主,生二月木旺水死,地支全木,甲、乙、丁出干,癸水日主地支無根,亦全無一點金氣生扶,從兒格真,見丁火為兒又見兒,貴為二品,大運可順不可逆,喜水、木、火,忌金、土。


仲春癸水,支見二卯,木旺盛權,再見戌、巳,且卯戌合火,一甲二丁出干,癸水日主地支無根,亦全無一點金氣生扶,全局木火之氣勢盛,從食傷生財格可成,大運喜水、木、火,忌土、金。前半生走南方火運,一生富足,唯中年轉壬申金運,破格不祿。@*

(http://www.dajiyuan.com)

評論
2008-10-26 4:34 PM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.