Noble貴族甜品  約 1 條記錄
  • 朋友介紹元州街有間甜品店推出甜品放題,價錢合理,甜品賣相、質素和味道也不錯,對我這個甜品控真是佳音,便和朋友約定去試。上星期六雖然下大雨...