site logo: www.epochtimes.com

组图:日本北海道湿地之神 丹顶鹤

日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤繁殖期求偶伴随舞蹈、鸣叫。(Koichi Kamoshida/Getty Images)

人气: 1495
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元1月23日讯】(大纪元综合报导)2010年1月19日,在日本北海道,900只“湿地之神”丹顶鹤在白雪覆盖的钏路鹤居村2.7万公顷的湿地上活动着,场面壮观。

传说中的仙鹤,也就是丹顶鹤。日本北海道的阿依努人把生活在钏路湿地的丹顶鹤称为“湿地之神”。一般丹顶鹤每年要在繁殖地和越冬地之间进行迁徙,只有在日本北海道的丹顶鹤,因为,当地居民的喂食,食物来源充足,所以,不进行迁徙。

栖息在湿地的丹顶鹤以浅水的鱼虾为主要食物。成鸟每年换羽两次,春季换成夏羽,秋季换成冬羽,换羽时会暂时失去飞行能力。

丹顶鹤的鸣声非常嘹亮,作为明确领地的信号,也是发情期交流的重要方式。每年的繁殖期从3月开始,到9月结束。繁殖期求偶伴随舞蹈、鸣叫。营巢于浅水处及有水湿地的芦苇丛或草丛中,每次产2~4卵,孵卵由雌雄鸟轮流进行,孵化期30-33天,寿命可达50-60年。丹顶鹤属于一夫一妻制。

日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在繁殖期求偶伴随曼妙舞蹈、鸣叫。

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤大跳求偶舞。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤大跳3人舞。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村丹顶鹤亲密动作。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤大跳求偶舞。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤舞蹈、鸣叫。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤大跳求偶舞。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤大跳求偶舞。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在空中飞翔。

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村3只丹顶鹤在空中飞翔。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在空中飞翔。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村飞翔的丹顶鹤。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村5只丹顶鹤在空中飞翔。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在空中飞翔。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在空中飞翔。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在空中飞翔。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村在空中飞翔的丹顶鹤。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

900只丹顶鹤在白雪覆盖的日本北海道钏路鹤居村广大湿地上活动着,场面壮观。

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤在雪地上排排站。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
夜幕低垂,日本北海道钏路鹤居村壮观的丹顶鹤群。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村壮观的丹顶鹤群。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村壮观的丹顶鹤群。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村丹顶鹤戏水。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村壮观的丹顶鹤群。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
日本北海道钏路鹤居村的丹顶鹤。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村丹顶鹤在浅水中活动着。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)

高精度图片
夜幕低垂,日本北海道钏路鹤居村壮观的丹顶鹤群。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)
高精度图片
日本北海道钏路鹤居村丹顶鹤鸣声非常嘹亮。
(Koichi Kamoshida/Getty Images)


http://www.youmaker.com/

视讯:日本北海道丹顶鹤大跳求偶舞,舞姿曼妙。
(http://www.dajiyuan.com)

评论
2010-01-23 8:19 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.