Pyeongchang Games for Olympic  约 1 条记录
  • 周一早上(2月5日),卡城市长南施(Naheed Nenshi)作为申办城市观察员考察团,率团启程参加韩国平昌冬奥会(Pyeongcha...