related article
  • 一日分四季 十裏不同天 仰望藍天湛 白雪覆羣山
  • 炫彩斑斕北極光 白熊聚此作家鄉 千里冰封無人跡 多少神祕此中藏
  • 綿延五千里 巍巍稱雄奇 碧湖映藍天 峽谷轉逶迤
  • 蕭蕭秋風奏羌音, 青青木色潛無痕。 紅紅丹楓如火燃, 燦燦金菊吐芳芬。
  • 雲長敗走麥城日, 韓信胯下受辱時。 成功當防失敗日, 得勢莫忘落魄時。
  • 天地蒼茫風雲蕩 正邪較量齊登場 舊勢攪阻私心藏 法主正穹誰能擋
  • 彤彤楓焰燃未休 他處蕭索我自悠 且將丹心秋燃盡 揮手來年再金秋
  • 人體滿身洞 吸排皆固定 人體很脆弱 難御災和病
  • 移民來加國 之前未摸車 加國幅員闊 無車難過活
評論