related article
 • 神州万里浪滔滔,
  三退惊天涌大潮。
  一代勇士豪情展,
  百年冤魂喜泪浇。
  心灵获救神佛笑,
  兽印清除天地邀。
  风华绝代五千万,
  虎啸龙吟震九霄!
 • 大法洪传挽世危,
  迷途众生返本归。
  蟾王恶首烧妒火,
  科痞打手倒是非。
  中南海里讲真相,
  红魔窟中展神威。
  理性和平反迫害,
  悠悠青史树丰碑。
 • 红尘万载苦轮回,
  梦里追寻无处归。
  有缘凡身遇圣主,
  无际法光破重围。
 • 血旗飘飘护党军,
  京华处处闻枪声。
  维稳敢将画皮扯,
  杀人只见兽眼睁。
  人间唯一狂疯狗,
  天下无二恶邪灵。
  凄风苦雨二十载
  神州难见一日晴。
 • 泪别中原下海南,
  雾锁孤岛日如年。
  绿树无言眉不展,
  红花有苦泪犹含。
  心驰法海开胸抱,
  步向天涯践真诠。
  神路无烟多战事,
  腥风血雨过重关!
 • 恶党将亡噩梦频,
  惊堆绿坝救残生。
  漫道护航保花季,
  只惧神功灭邪灵。
  克星出世魔关破,
  真相势将红朝倾。
  神指一弹绿坝倒,
  自由门里跨步行!
 • 慈悲

  红魔狂舞夜疯狂,
  圣徒蒙冤恸十方。
  血肉飞溅志不改,
  正信坚守骨如钢。
  天众含泪盼新主,
  神佛保驾护归航。
  十年苦难十年度,
  慈悲盖过日月光。

 • 邪党日夜费煎熬,
  三退早将魔胆销。
  碧落黄泉无路走,
  窃国庆典将魂招。
  军警保安大封锁,
  飞机核弹任喧嚣。
 • 缇萦救父访长安 即废肉刑文帝宽 只为赴京真相讲 法徒多少命遭残
 • 来去佛陀千载长,红尘万里洒金黄。 青云大梵天高处,唯待转轮生众芳。
评论