site logo: www.epochtimes.com

认识穴道按摩 手少阴心经

林贵中医师

人气: 69
【字号】    
   标签: tags: ,

中医古籍《黄帝内经‧素问》上古天真论篇,黄帝与天师歧伯有一段对话:“余闻上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰;今时之人,年半百而动作皆衰者,时世异耶?人将失之耶?”歧伯对曰:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。今时之人不然也,以酒为浆,以妄为常,醉以入房,以欲竭其精,以耗散其真,不知持满,不时御神,务快其心,逆于生乐,起居无节,故半百而衰也。”

现代医学研究认为人的寿命为成熟年龄的5倍至7倍,即100岁至140岁。能不能、要不要活100岁,除了先天的遗传基因外,后天的因素其实决定权完全在自己的手上。

本专栏从经络循行去了解经络的功能,即运行气血、平衡阴阳、濡养筋骨、滑利关节、联络脏腑和表里上下,以及传递病邪等。针灸治病,为什么头痛针手的穴位、牙痛针手足穴位,却取得很好的疗效。甚至于左病治右,右病治左,这些疑问在读者了解经络循行后,便能一目了然,豁然开通。

肺经循行由胸走手,大肠经由手走头,胃经由头走足,脾经由足走腹。经脉循行各有时辰,3~5点走至肺经、5~7点走至大肠经、7~9点走至胃经、9~11点走至脾经、11~13点走心经。

现在我们介绍手少阴心经之循行:

手少阴心经的经脉,从心脏中起始,出来后归属于心周围脉管组织向下穿过膈肌,联络小肠。它的分支,从心脏周围的脉管组织处出来,沿着食道上端两旁,连系于眼球后通入于颅腔的组织。外行的主干,从心系处出来,退回来上行经过肺,然后向下浅出腋下,沿上肢内侧后缘,到手掌后豆状骨处,进入掌中,沿着小指的桡侧,走出到小指桡侧端。

手少阴心经循行所经部位共有九穴,左右共一十八穴:

极泉穴(起穴)、青灵穴、少海穴(合穴)、灵道穴(经穴)、通里穴(络穴)、阴穴(穴)、神门穴(俞穴、原穴)、少府穴(荥穴)、少冲穴(井穴)。

《内经》曰:“心者,君主之官,神明出焉。”。又云:“心居肺管之下,膈膜之上,附着脊之第五椎,其合脉也,其荣色也,开窍于耳,又曰开窍于舌。”

手少阴心经有了异常变动会表现为下列病症:咽喉干燥,心口痛,口渴要喝水;还可发为前臂部的气血阻逆,如:厥冷、麻木、酸痛等症。

本经所属俞穴能主治有关“心”方面所发生的病症:眼睛发黄,胸疼痛,上臂、前臂内侧后边痛或厥冷,手掌心热痛。

《经》言:“所出为井,所溜为荥,所注为俞,所过为原,所行为经,所入为合。”五脏六腑“井荥俞原经合”所主之病为:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。”其中原穴为气留止之处。阳经经长,多一原穴,则俞穴专司原气之输注,原穴专司原气之留止;阴经无原穴,则以俞为原,乃一穴兼领俞穴与原穴之两种功能也。

手少阴心经的五俞穴,在五行分属木的“少冲穴”是井穴主治心下满,“少府穴”五行属火是荥穴主治身热,“神门穴”五行属土是俞穴主治体重节痛,“灵道穴”五行属金是经穴主喘咳寒热,“少海穴”五行属水是合穴主治逆气而泄。

以上五俞穴皆位于四肢肘膝以下,是临床上常用的穴道。读者如能善用按摩、指压、推拿、拍击……这些穴位,用于自我保健,对于做好防病、防疫,每天实施,可刺激、强化自身健康,增强免疫功能及防病的能力。◇

(http://www.dajiyuan.com)

评论