site logo: www.epochtimes.com

【命运的迷雾 】癸水命的人生于二月(卯月)

《穷通宝鉴》浅释(116)

泰源

人气: 340
【字号】    
   标签: tags:

癸水命的人,(凡出生日是癸酉,癸未,癸巳,癸卯,癸丑,癸亥的人,都属于癸水命。读者可上“www.Google.com ”的网站,输入“万年历”,将自己的出生日子通过“万年历查询”,从而知道自己属什么命。)自惊蛰后至清明前出生的,属于生在二月(卯月)。

癸水生卯月,查十天干生旺死绝历程表中为:长生。然五阴干,生处不为生,因卯乃纯粹之木,癸水有泄无生,故癸生卯月,假生真泄也。月令卯木当旺,水值休囚,以旺木泄弱为忌,故专用庚、辛金破木而发水源,庚辛金并用者,恐乙庚相合,更佐以辛也。无庚用辛,不必拘执。二月阳气舒伸,气候不寒,故不必明见丙、丁,亦可取贵。故书云:庚辛俱透,无丁出干伤金者,科甲富贵;庚透辛藏,异途位高;辛透庚藏,生员廪贡;庚辛两藏,富中取贵,异途显达,刀笔名高。无庚辛者贫贱常人。皆因二月木神当旺,金至寅、卯,气亦休囚,力不足也,故以庚辛并见为贵,金神或透或藏,皆为贵征。若支成木局,无金制木生水,癸水元神泄弱太过,而又不能入从儿格的话,定主贫困多灾。

但若局中木星多见,支成木局,不见庚辛金者,为顺局从儿格,反不宜见金运,见之即败。但若庚辛太多,或原局中已经金水多见,使得癸水日主弱变为强,此时反喜火土相生为用,或喜木火顺泄为美,以金、水为忌,因为论命总以中和为贵,并非一见到癸水生二月,就皆以金水为用神的,此是体用之变,运用者不可不察。试举下面例子说明:


癸水日主,生二月木旺水死,支见寅、卯、午,旺木生火,丙、戊透干,全局木、火、土过旺,癸水日主身弱,喜辛金透出值根于酉金生助癸水为用,可惜丙辛合,卯酉冲,喜用受伤,危机喑伏,运好则无妨,逆运引发危机,则凶祸立见。大运喜湿土、金、水,忌木、火、燥土。丑运泄火拱酉金,连生二子,戊子运冲去午火,不伤酉金,夫主登科发甲,一交丁亥,寅亥合木,亥卯半合木,生丁火克尽辛金,且命中卯酉冲,夫西归矣。


癸水日主,生二月木旺水衰,命中更木、火、土多见,癸水日主弱极,五行缺金,唯赖丑、辰湿土中的水之根库、余气为用。大运喜金、水,忌木、火、土。早运南方,奔驰未遇;得意必在壬申、癸酉运中。


仲春癸水,伤食当旺,地支再见三木,甲、丁出干,全局木多生火,癸水日主身弱,大运喜金、水,忌木、火、土。此造亦缺金,以亥水为根和癸水出干相助。大运走西北金水地,补命中之不足,亦可有成。


癸水日主,生二月木旺水死,地支再见二卯木、一未土,己土出干,癸水汽泄而弱,喜二辛金透出且值根于酉为用。大运喜金、水,忌木、火,土运有金转化可行。己丑、戊子、丁亥皆佳运,丙戌运,卯戌合火,难以为继。


癸水日主,生二月木旺水衰,虽自坐亥禄,干透三癸,但支成亥卯未木局,再生丁火,癸水仍身弱,大运喜金、水,忌木、火、土。大运走西北金水地,贵为丞相。


癸水日主,生二月木旺水休囚,二柱木火对二柱金水,似乎世圴力敌,不知月令为重,春令木旺、火相、金囚、水死,故仍木火强于金水,喜印劫为用,忌木、火、土。早运南方不利,壬申、癸酉方见大利有成。


癸水日主,生二月木旺水死,地支全木,甲、乙、丁出干,癸水日主地支无根,亦全无一点金气生扶,从儿格真,见丁火为儿又见儿,贵为二品,大运可顺不可逆,喜水、木、火,忌金、土。


仲春癸水,支见二卯,木旺盛权,再见戌、巳,且卯戌合火,一甲二丁出干,癸水日主地支无根,亦全无一点金气生扶,全局木火之气势盛,从食伤生财格可成,大运喜水、木、火,忌土、金。前半生走南方火运,一生富足,唯中年转壬申金运,破格不禄。@*

(http://www.dajiyuan.com)

评论
2008-10-26 4:34 PM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.