related article
  • 商家,乃大道之法则,自然运化之结果。
  • 悠悠万里寄乡愁,日夜轮转载千秋。 长伴银河朗星夜,四季盈亏照九州。
  • 金蕊慰重阳 妍芳越霜冬 遒枝载物华 雅韵赋神工
  • 出门脚踏朝霞, 慈心口吐莲花, 笑对人人问答, 救人弘法, 广传真相千家。
  • 回首前尘往事匆,花开花落叹飘蓬; “梦里不知身是客”几度凡思误闲情!
  • 游云去日步匆匆, 霜染秋霞暮归鸿。 晓钟暮鼓惊尘梦, 声声雁阵过彩虹。
  • 乱红飞秋去, 深院锁农家。 长忆故乡事, 沽酒对菊花。
  • 红叶落江秋,霜霞染客愁, 遥望红尘路,雁字满西楼。
  • 碧水蓝天映日明 白云飘处马蹄轻 深秋原上羊儿美 牧歌一曲绕山行
  • 天风淡淡云沙 小桥泥路山花 青草田园骏马
评论