related article
  • 常问今生谁是我,真言霹雳雾霾收。 轮回百次浑如梦,转世千重不胜愁。
  • 春风又绿河边柳 冥纸生烟罩墓陵 马列碑前留赤卉 炎黄坟上剩枯藤
  • 国破家亡青史在,英魂千载气犹酣。 功名富贵浮云白,肝胆胸膛鼎镬甘。
  • 阴阳运转二弦彰,易简圆和颂法扬。 妙韵乾坤流壮阔,纯音穹宇正绵长。
  • 山高水险多歧路。暮云倦、归何处。 苦海茫茫千重雾。名舟利舵,欲帆情橹。注定沉难渡。
  • 重宇高难越。啸青龙,羲和鞭日,正邪酣决。 银汉烟波翻明晦,陨石曳光滴血。 噬黑洞、星飞如屑。 电剑鼓雷穹欲裂。撒旦逃、龟缩云中绝。 凤自舞,频传捷。
  • 暑日难熬年过半,且迎荷笑茉魂香。 遥观萤火天阶会,高处安心体自凉。
  • 桐叶轻飘伏势消,兰花缀露唱新蜩。 谁将云路扫干净,归雁高歌入碧瑶。
  • 金风送暑运天工,漂白棉花染黍红 云锦织成非有巧,一年一度鹊桥逢
  • 不借春风不斗妍,秋云却拟绽天边。 落花从未逐流水,高致温情一絮牵。
评论