site logo: www.epochtimes.com

歷史之謎:李世民為什麼不殺武則天?

武則天剛出生不久,唐朝相面大師袁天罡就來到其父武士彠的官邸,當時在繈褓中的武則天穿著男孩的衣服。袁天罡看過後大驚:「龍睛鳳頸,極貴之相。若是女孩,當為天下主!」說完,沒分清男女的袁大師走了,空留下武士彠在那裡愣神。

貞觀年間,李世民得到一本祕讖,也就是一本預言書,裡面對唐朝的未來作了這樣的推測:「唐三代後,有女武代王!」說的是唐朝三代之後,皇帝羸弱,有武姓女子取代李家,成為新皇帝。天下初定無多,江山真的會迅速埋葬於一個武姓女子之手嗎?世民深為不安。有近侍勸皇帝安靜一下,建議傳李淳風入宮,詢問究竟。

「李淳風?」皇帝疲倦地翻了一下眼珠。

「是啊。」近侍說,「他不是我們大唐第一號預言大師嗎?聽聽他的看法,也許有不錯的收穫。」

世民點頭稱是。

在一個風雨交加的夜晚,皇帝祕密召見了太史令、預言家李淳風先生。李淳風坐在幽暗的室中,面對著曾天下無敵的李世民。世民將所得預言書展示給李淳風看。李淳風看後回答:「書中預測的徵兆已生成,這個武姓女子現在就生活在皇宮!四十年後,她將成為帝國的統治者,李家子孫會被她誅殺很多。」

李世民道:「那我現在就找到她,斬殺之!如何?」

李淳風說:「不可!武姓女子為帝,乃天命,不可改。天命不絕此女,假如妄加行動,會傷及無辜。而且,此女為皇帝,當在四十年後。到那時,她也老了,會仁慈一些。大唐朝王朝中途易姓,只是暫時的,此女人終不能徹底斷絕唐朝。但如果現在就尋找此女,捕而殺之,那麼還會出現其他人篡奪李唐江山。而據我推算,新出現的人,會比那武姓女子更強力和兇狠,到那時您的後代恐怕就不會有遺留了。所以,相比較而言,留著武姓女子之命比現在殺了她更有利。」

李世民低頭不語。

唐太宗之代有《祕記》,雲唐三代之後,即女主武王代有天下。太宗密召李淳風以詢其事,淳風對曰:「臣據玄像推算,其兆已成。然其人已生在陛下宮內,從今不逾四十年,當有天下,誅殺唐氏子孫殆將殲盡。」帝曰:「求而殺之如何「淳風曰:「天之所命,不可廢也。王者不死,雖求恐不可得。且據占已長成,複在宮內,已是陛下眷屬。更四十年,又當衰老,老則仁慈,其於陛下子孫或不甚損。今若殺之,即當複生,更四十年,亦堪禦天下矣。少壯嚴毒,殺之為血仇,即陛下子孫無遺類矣。」(《朝野僉載》)

李世民最終採納了李淳風的建議。於是,武則天得活了。

李淳風當時非常受李世民信任。皇帝病危時,令淳風入見。後者流淚無言。皇帝問,對道:「陛下今晚當駕崩!」

李世民道:「生死由命,有什麼可憂傷的?」

在世民死的當晚,他被留宿宮中。這是極大的信任。李淳風是陝西岐州人,小時就聰穎秀徹,博覽群書,尤精天文、曆算和占卜學。入仕途後,貞觀十五年,任太史丞,掌管天象與曆算。七年後轉為太史令。按我們現在的看法,精通天象的他是這個地球上第一個「給風定級的科學家」,比歐洲早了千年。

李淳風最大的名頭,是中國古代最著名的預言家,著有《推背圖》,該書被認為是古中國最神奇的預言書,據說很多都靈驗了。

現在流傳下來的《推背圖》共有60卦,每卦一幅圖像,每幅圖像旁是神祕玄奧的四言讖語,並配以進一步解釋的七言詩。除了首尾外,共有58卦預言。到了明末,名士金聖歎對《推背圖》進行解讀,該本現存於臺北故宮博物院。當然,由於書中涉及朝代興衰,所以在後世被列為禁書。

——轉自新唐人電視台

責任編輯:茉莉