related article
  • 连雨中秋凉爽送, 放晴今日悦怡同。 满墙红遍爬山虎, 一院紫煊明菀丛。
  • 山中小院风光好, 直到秋深草木娆。 墙外漫延仙鹤草, 盆中初绽美人蕉。
  • 深秋未入仍留绿, 不热不寒天气佳。 渥渥鲜鲜酢浆草, 盈盈灿灿小黄花。
  • 鬼斧神工万古夸, 雄奇险峻漫嗟呀。 一柱擎天凌玉阙, 五峰簇拥绽莲华。
  • 华夏苍生度劫波, 国殇七十抱沉疴。 海棠叶破鸡垂首, 五角星红血染河。 蔽日遮天长夜冷, 焚身作炬义人多。 披荆斩棘传真相, 一路艰辛灭万魔!
  • 孟秋一入薄衣凉, 野望偏逢暴雨滂。 雨冷山中风瑟索, 秋寒河上雾苍茫。
  • 大唐气象振龙骧, 如日中天耀八方。 殿阁楼台洋丽彩, 奇珍异宝贡明皇。
  • 下人间,临天角。 奈何尘壤,岁苦征遥。 一世心,千年调。
  • 风碎彩墨洒林头 碧山斑斓一夜秋 紫羽金雀莺啼唤 霜叶枫舟水月流
  • 入冬日落早 车马人声杂 七八炼功者 闹市洪大法
评论