related article
  • 几番风雨几沧桑 红尘飘泊迷梦长 醉生梦死家何在 我是谁人来何方
  • 蝶舞黄昏绕身前 柔风拂过水云间 夕阳一抹不舍去 但将相思洒满天
  • 一曲红楼演古今 千载迷梦醉红尘 帝王将相今何在 野草荒冢无处寻
  • 家翁乘鹤向西辞,盼归书来未有时。 卢充弱冠迎冬至,西猎逐獐不自持。 高门瓦屋少府里,酒炙盛筵话相聚。
  • 末劫浊世一清流 荡污涤垢为千秋 风流云聚谱新史 恢复传统踏归舟
  • 云抚碧空风抚云,山衔百花水衔山 露化琼汁濯蟠桃,迎春含笑闹杜鹃 天国乐团英姿飒,恍若圣儒下尘凡
  • 人生意义有真机,大法开传解谜团 祛病奇效千家喜,道德回升万户传 江鬼生妒谋打压,科痞栽赃翻恶澜 天津抓人因北京,法徒鱼贯信访办
  • 大法度人传十方,身心健康神迹扬。 鸡肠蛤蟆翻妒眼,墨爪遮天掀恶浪。 尘暴摧城池鱼乱,昏鸦蔽日鸟雀慌。 荼害良善犹未尽,导演自焚灌毒汤。
  • 西来马列祸中华 土改文革大屠杀 上山下乡毁青年 六四屠城坦克压 共产邪灵权钱色 教改医改更腐化 封网禁言掩真相 毒粮毒奶结石娃
  • 神州故国未永康 熙来熙往蛀虫狂 毛魔泽东毁华夏 贪腐治国蛤蟆江 西来幽灵撒灾难 炎黄子孙遭祸殃 世风日下心不古 道德滑坡天良丧
评论