related article
 • 心意沉沉过中秋,
  感恩难止泪双流。
  红尘得法迷途尽,
  圣主施恩神路游。
  正法高扬擎天手,
  除魔遍驶救命舟。
  心明如月大步走,
  归真路上不回头!
 • 三聚氰胺奶中搀,
  无辜幼婴坠黄泉。
  天下父母慈心碎,
  炎黄儿女怒火燃。
  红祸毒遍海内外,
  邪党恶弥人世间。
  “以人为本”原型现:
  宰割百姓如草菅!

  名牌乳品毒飞溅,
  “全军覆没”亦奇观。
  “盛世”泡沫破无影,
  “科学发展”露真颜:
  独裁黑幕遮一片,
  末代红朝腐千官。
  无毒之日何时现?
  解体中共铲毒源!

 • 中华巨难临,
  亿万冤魂泣。
  红魔末日狂,
  法徒救人急。
 • 曾经有人说过:危机=“危险”+“机会”。
  这是极为深刻、精辟的见解。
 • 神州万里浪滔滔,
  三退惊天涌大潮。
  一代勇士豪情展,
  百年冤魂喜泪浇。
  心灵获救神佛笑,
  兽印清除天地邀。
  风华绝代五千万,
  虎啸龙吟震九霄!
 • 大纪元九评和退党周刊(02/15-02/21)
 • 大法洪传挽世危,
  迷途众生返本归。
  蟾王恶首烧妒火,
  科痞打手倒是非。
  中南海里讲真相,
  红魔窟中展神威。
  理性和平反迫害,
  悠悠青史树丰碑。
 • 红尘万载苦轮回,
  梦里追寻无处归。
  有缘凡身遇圣主,
  无际法光破重围。
 • 血旗飘飘护党军,
  京华处处闻枪声。
  维稳敢将画皮扯,
  杀人只见兽眼睁。
  人间唯一狂疯狗,
  天下无二恶邪灵。
  凄风苦雨二十载
  神州难见一日晴。
 • 泪别中原下海南,
  雾锁孤岛日如年。
  绿树无言眉不展,
  红花有苦泪犹含。
  心驰法海开胸抱,
  步向天涯践真诠。
  神路无烟多战事,
  腥风血雨过重关!
评论