related article
  • 虽言贪官真才少,我党江山靠它保。 万不得已方能杀,杀了一个难再找。 贪点小钱算个啥,国库有的是钞票。 只要为党肯卖命,吃喝嫖赌任它搞。
  • 神鸽有影亦有形,天赐神通谁能挡? 戳破红墙如吹风,飞进东土传真相。 邪党惊慌急来封,四处张罗调虾将。 忙来忙去一场空,愁看红墙成烂网
  • 心中有佛自由门,神助智者不可挡; 撂倒红朝具雄风,胜过千军万马枪; 五毛红犬仓惶封,麇集虾兵与蟹将;
  • 天地万物本神造,和谐共生真奇妙。 日月星辰各有司,鸢飞鱼跃皆有道。 草木一秋山长青,人生百年欢乐少。 唯有顺天敬神灵,随缘任化无烦恼。
  • 邪党网上砌高墙,围成铁桶封真相。 杀人如麻又喝血,不忘愚民狂撒谎。
  • 古今巨匪亦不少,为何成就皆不高。 只因不会搞政治,致使活得难逍遥。 唯有我党集大成,高瞻远瞩多奇招。
  • 繁花落尽春茫茫,鸿雁不归枉断肠。 所忆佳人竟何在,世事轮转多凄凉。 抚清琴、念旧乡,遥望白云思何长。 故园仙山如一梦,梦里不到泪千行。
  • 自从毛祖登基来,我党江山似铁打。 全国无处不是红,屠灭百家独奉马。 想要杀谁就杀谁,从来不知啥叫怕。
  • 人生来去两茫茫,飘零不知是迷航。 情欲缠心名利苦,随波逐流向何方? 末法时节万魔出,神州处处泛毒黄。 神传文化几断绝,文明昏暗夜何长!
  • 踏歌只为得法来,一梦神州五千载。 看尽红尘喜与悲,日出日落人烟外。 青山碧水留影踪,白云为我长相待。 林下静听松风寒,人世萧条知何在。
评论