related article
  • 喜迎圣日人神庆 宇宙洪微赛过年 灿灿星河燃焰火 弯弯弓月拨琴弦
  • 何事此间留,大江携岁流。 天高别生死,地窄度春秋。
  • 绿暗清和迓,薰风阵阵吹; 南窗堪寄傲,解愠晚凉时。
  • 枝尖新翠两三松, 振臂昂扬向碧空。 红瑞木花团白簇, 紫丁香味御轻风。
  • 黄刺玫开耀嫩黄,金阳辉映里、闪金光。 蜂儿欢唱蝶儿忙,叶浓花更密、送奇香。
  • 晨。 凉爽,清晨。 耕牛走,种春晨。 禾苗拔节,雨润夏晨。
  • 圣王掌上,看金轮飞转,紫休黄烈。 古往今来多少智,谁识其中风月? 星斗从新,乾坤拨正,最美春时节。
  • 神韵一部法,千春美诗画。 长唤人回家,歌舞成大化。
  • 修心向善做好人,利国又利民。 无私无我修炼人,四海处处春。
  • 创世主尊恩胜天, 大法开传五一三。 赞歌如潮花如海, 众生欢庆五一三。
评论