related article
  • 仁和宫古史留仁和宫古史留青,三百年来俎豆馨,广被慈云神显赫,长流圣泽地钟灵;
  • 无眠昨夜雨加风, 仙子飘来入韵中。 笔吐莲花心吐蕊, 诗行祥瑞圣王功!
  • 明。 重德,贤明。 雄鸡叫,报天明。 民风淳朴,清正廉明。
  • 点坞花纷涧, 依天谁画峦? 长溪岩一块, 仄径竹千竿。
  • 雨洒秋寒向人间 潇潇十里荡风烟 浴雨菊桂秋里笑 丹枫叶飞舞翩翩
  • 绝唱千年引共鸣, 缠绵悱恻耀孤星。 才情万丈光芒绽, 身世凄寒寂寞行。
  • 伊尹调羹圣相国, 老子烹鲜论道德。 料选精良刀功好, 时间火候五味和。
  • 七贤因竹隐, 六逸绝尘侵。 已就潭澄虑, 何劳鱼动心。
  • 通。 大地,天空。 隆中对,话群雄。 经典战役,赤壁火攻。 轻轻摇羽扇,巧妙借东风。 智慧化身诸葛,运筹帷幄之中。
评论