related article
  • 天地蒼茫風雲蕩 正邪較量齊登場 舊勢攪阻私心藏 法主正穹誰能擋
  • 人體滿身洞 吸排皆固定 人體很脆弱 難御災和病
  • 移民來加國 之前未摸車 加國幅員闊 無車難過活
  • 迫害時難久 瘋狂已蔫頭 惡首惶待捕 嘍囉早已囚
  • 秋深探冬源, 風到梅樹前。 刮盡枝頭葉, 透穿根底寒。
  • 風吹落葉綠色稀, 萬木蕭蕭曳疏枝。 唯有丹楓如火燃, 漫山遍野搖旖旎!
  • 深秋穀熟絢金黃, 千年研墨紙透香。 字蘊靈秀神來筆, 句了猶捧韻繞樑。
  • 穹宇無極限, 地球一彈丸。 卑微人似蟻, 苦短命如蟬。
  • 暮秋雨寒落葉飄 秋風掃敗過塵囂 邪黨殘紅凋落去 燦燦黃花遍地嬌
評論