related article
  • 紫氣遙遙連宙宇,雲霞漫漫秀平川。 黎黎古草荒坡醉,蕩蕩蓮舟碧浪翻。
  • 緩緩琴弦弄,輕輕絮滿樓。 清音留意境,真相曉心頭。
  • 春愁不覺曉, 鬱鬱煩心攪。 難來常有因, 內找執著了。
  • 常把夢境當真寶, 醒覺方知人世渺。 回首幾多瑣碎事, 怨聲載道佛心少。
  • 難來不覺鬼魔纏, 奮力擺脫執著攔。 舊勢休想阻我路, 及時歸正正念添。
  • 滿庭芳,縈紫氣, 花吐蕊馨香溢。 識大法,上歸程, 仰仙光聖明。
  • 不去擔心 明天是不是還有陰霾, 真念發出的那一刻我已茅塞頓開!
  • 欣欣碧水春陽照,熠熠波紋暖暖風, 城裡鄉間真相湧,街頭巷尾善音洪。
  • 火車徐徐離開, 身後留下一串串惦念。 說是惦念, 精準一點應該說 是父母視線的綿延。
  • 春風神韻萬樹青, 濃濃暖意善心盈。 一路真相一路風, 蒼生醒看九霄明。
評論