related article
  • 三載知音兄弟結。 儒雅溫良,暗把芳心悅。 抱憾今婚非伯妾,殉情守約同冰穴。
  • 巍然小寨立江邊, 半壁河山系彈丸。 帝國三軍攻堡壘, 南朝將士保家園。
  • 數枝花骨動, 清水瓶中供。 憑案賞梅開, 夜闌香入夢。
  • 大江東去匯夔門, 眾水爭先萬馬奔。 白帝把關營古廟, 瑤姬望峽化朝雲。
  • 末法佛門多敗類, 如今廟裡少真修。 魔言寺院兒孫占, 經載釋迦熱淚流。
  • 昨夜初涼感立秋, 迎來白虎降神州。 不堪盛夏蒸籠苦, 只盼從今暑氣收。
  • 風雨飄搖家國託, 鞠躬盡瘁武侯誠。 君臣演繹春秋義, 佳話銘傳白帝城。
  • 滔滔江水向東流,落木蕭蕭眺遠愁。 顛沛流離居白帝,無依無靠困窮秋。
  • 飛來橫禍降津門,塗炭生靈亦淚奔。 掩蓋消音施故伎,追查問責慰冤魂。
  • 三過巴陵仙祖醉, 心懷天下范公憂。 題詩薈萃文星燦, 古物珍稀四絕幽。
評論