related article
 • 掌燭心燈華樓下

  遙寄淚思掠星涯

  九年寒風志無撼

  不朽正念終曦霞

 • 眾神齊心法力聖

  佛光滅惡法拉盛

  邪黨自醜末日臨

  妄阻大法乾坤正

 • 千年滄桑一轉迴

  浮世浪遊一沙間

  窮望四海無明相

  得法堅修證穹天

 • 絕代風華盛朝造

  大唐威名古今耀

  千年轉迴今齊聚

  再創輝煌揚正道

 • 脫俗人中仙

  心靜萬事圓

  塵帆千過盡

  鳳乘隱雲間

 • 威焰無際穹上神

  層層下世埋凡塵

  慈悲一念金剛定

  終沐法雨淨真身

 • 廣漠黃原飛沙塵

  千斧萬鑿摹眾神

  心虔執捨無懼苦

  佛法賜慧歸真身

 • 修去情與名 師賦神筆靈 去執心清逸 翩躚歸天庭
 • 絮舞櫻桃新摘茶,鳩鳴布穀更聽蛙。 眾芳先褪尊焦骨,國色天香正氣嘉。
評論