site logo: www.epochtimes.com

耐人尋味的中藥詩文

人氣: 67
【字號】    
   標籤: tags:

精品數不勝數,其中有一些「中藥詩」和「中藥文」風格獨特,足稱工巧,讀這些古人篇章,既可讓人欣賞到中藥文的文學性,又可增加中藥知識,甚至還能瞭解當時的歷史。筆者從古代中藥文中摘出一篇以描寫戰爭為題的中藥文,與讀者共賞。

在《戒庵老人漫筆》中有這樣一段記載:「水賊反,自號威靈仙,與辛夷前胡相連結,犯天雄兵,上謂生曰:『豺狼毒吾民,奈何?』生曰:『此小草寇,臣請折笞之』。上大喜,賜穿上甲、犀中帶,問『何時當歸』?曰:『不過半夏』。道帥兵往,乘海馬攻城,大戰百合,流血餘數裡。令士卒挽川弓,發赤箭,賊不能檔,逐走,絆於鐵蒺藜,或踐滑石而躓,悉追斬之,惟先降者獨活,以延胡索系之而歸,獲無名異寶不可勝計,上迎勞生曰:『卿平賊如剪草,孫武不能過也』。」

這篇僅二百來字記載宋代當時一次戰鬥經過的中藥文,暗含水賊、威靈仙、辛夷、前胡、天雄、草寇、穿山甲、犀角、當歸、半夏、海馬、百合、川芎、赤箭、蒺藜、滑石、獨活、延胡素、無名異、剪草等二十幾味藥名,真可謂短小精煉,獨具妙工,讀後耐人尋味。 (楊吉生)

文章來源: 百拇醫藥

評論