related article
  • 漫野萋萋草綠, 繞堤豔豔花黃。 夏來依舊好時光, 思入長河輕浪。
  • 千載浴長河, 心向黃花堤岸。 懷願眾生無數, 待法徒呼喚。
  • 枝上掛遊絲, 絲上惹黏飛絮。 獨步山中幽靜, 舍譏讒煩飫。
  • 野萱黃,野菊黃, 一路黃花送郁香,和風拂暖光。
  • 草漸長,日漸長,初夏晴和草木昂,清陰灑綠楊。
  • 碧水澄澄澈澈, 蒼山鬱鬱青青。 和風一縷送真情, 滿眼欣欣夏令。
  • 大地為床,長天作被,夢伴星光。 縱一身襤褸,雄心絕世;四時風雨,大願非常。
  • 地僻孤光遠,荒城秋夜涼。 長天如幕,霜風為伴,何處起清商。
  • 在唐宋詞史上,有三位男詞人,被稱為「詞中的三位美少年」(薛礪若《宋詞通論》)。他們是李煜、晏幾道,和秦觀。他們沒有寫真留下,今人不得而知他們是否美若潘安、子都,但他們的詞作確是美不勝收的。人們喜歡他們的詞,由詞而人,願意相信他們是俊美少年。他們的詞,風格婉約,辭情蘊藉,於抒寫男歡女愛、離別相思、春花秋月、傷春悲秋等詞的傳統題材內容中,打並入身世之感,於作品中傾注了詞人至情至性的真純深摯的感情,具有極強的藝術感染力。
  • 炫光輝耀香傾國,處處傳芳德。 剪裁綃綺繡雍容,自有唐風神韻在其中。
評論